Akaid

3. Batıl İnanışlar

3. Batıl İnanışlar
3. Batıl İnanışlar

Bunlar asılları bakımından da gerçek din ile ilgisi bulunmayan inanınçlardır. Bunlar birtakim milletler tarafından ortaya konmuş olan uydurma inançlardır. Bu dinlerde akla ve mantığa uygun olan bazı hükümler, uygulamarlar, ritüeller bulunsa bile, konuluşları itibari ile ilahi olma şerefinden yoksun olup hiçbir bakımından din kutsallığını taşımazlar. Ateşe, yıldızlara ve putlara tapma, totemizim, tabiat güclerine inanma, Hinduizm gibi dinler bu türdendir.

Allah (cc) kendisinden başka ilah edinilen şeylerin batıl olduğunu şöyle haber vermektedir:

“Çünkü Allah, hakkın tâ kendisidir; O’ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok büyüktür” (Lokman 31/30)

“Oysa (bu şirk koştukları şeyler) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir, ne kendi nefislerine yardım etmeye” (A’râf  7/192).

Bir diğer ayette İslamiyet’in gelişi ile diğer batıl herşeyin ortadan kalktığı şöyle bildirilmektedir:

‘” De ki: Hak geldi, batıl ortadan kalktı. Zaten batıl ortadan kalkmaya mahkumdur” (İsra 17/81).

3. Batıl İnanışlar

Akaid

Bir Yorum Bırak