Akaid

Asılları Değişmiş, Bozulmuş Dinler

Asılları Değişmiş, Bozulmuş Dinler
Asılları Değişmiş, Bozulmuş Dinler

Bunlar, asılları bakımından gerçek ilahi dinler iken sonradan insanlar tarafından bozulmuş, ilahi özelliklerini kaybetmiş olan dinlerdir. Hristiyanlık ve Yahudilik buna örnek gösterilebilir. Kur’an-ı Kerim de bu husus şöyle bildirilmiştir: “İnsanlar bir tek ümmetti. Allah Peygamberleri müjdeci ve uyarı olarak gönderdi; İnsanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak kitaplar indirdi. Ancak kitap verilenler (Yahudi ve Hristiyanlar), kendilerine belgeler geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden onda ayrılığa düştüler” (Bakara2/213).

Hz. Musa’ya verilen dine yahudilik, Hz İsa’ya verilenede Hristiyanlık adı sonradan verilmiştir. Ne Hz. Musa ne de Hz. İsa bu adları kullanmışlardır. Onlar Allah’ın emirlerini tebliğ etmiş, bir olan Allah’a iman ve kulluğa çağırmış, ilahi kitap olan Tevrat ve İncil’e göre yaşamaya davet etmişlerdir. Ancak gerek Yahudiler gerekse Hristiyanlar kendilerine gönderilen Peygamberlerden hemen sonra hem dinlerini hem de kitaplarını tahrif etmişlerdir.

Asılları Değişmiş, Bozulmuş Dinler

Akaid

Bir Yorum Bırak