Akaid

Gerçek Bir Dinin Vasıfları ve Kazandırdıkları

Gerçek Bir Dinin Vasıfları ve Kazandırdıkları
Gerçek Bir Dinin Vasıfları ve Kazandırdıkları

Gerçek bir din, insanlara olan Allah’ın varlığını bildirir ve yalnızca Allah’a ibadet edilmesini emreder.

Kainatın Allah’tan başka yaratacısı bulunmadığını haber verir. Bütün peygamberlere ve onlarla beraber gönderilmiş semavi kitaplara (tahrif edilmemiş asıllarına) ayırım yapmaksızın inanılmasını ister. Ebedi olan bir ahiret hayatının varlığını anlatır. İnsanların yaratılışta eşit olduğunu gösterir. Allah katında üstünlüğün takva ve güzel ahlakla olduğunu öğütler. Gerçek bir din her yönü ile akla ve hikmete uygun bulunur. İnsanların kurtuluşunu ve mutluluğunu hedefler. İşte bütün bu niteliklere sahip olan din, bugün yeryüzünde var olan, Resulullah (s.a.v.) ile birlikte en son gönderilen ve kıyamete kadar devam edecek olan İslam dinidir. İnsan akıl ve şuur sahibi, yaratılışı üzerinde düşünebilen bir canlıdır. Nereden gelip nereye gittiğini, niçin yaratıldığını vicdanıyla başbaşa kaldığı zaman, kendi kendine sorgular. İnsan hak bir din sayesinde ne için yaratıldığını öğrenir. Kendisini yaratan, sayısız nimetlere eriştiren Rabb’ini bilir. Allah’ın seçkin kulları olan peygamberlerin varlığına inanır ve onların güzel huyları ile hayatını aydınlatmaya ve yaratanını hoşnut etmeye çalışır. Böylece iman eden kimseler insanlığa yaraşır bir hayat sürer ve ahiret hayatında sonsuz bir mutluluğa kavuşur.

Gerçek Bir Dinin Vasıfları ve Kazandırdıkları

Akaid

Bir Yorum Bırak