Akaid

Hak Dinler

Hak Dinler
Hak Dinler

Bunlar, kuralları yüce Allah tarafından belirlenip peygamberler aracılığı ile insanlara bildirilen dinlerdir. Bunlara “ilahi ve semavi dinler” de denir. Hak dinlere, temelini Allah’ın birliğine iman ve sadece O’na ibadet esasını teşkil ettiği için, “tevhid dini” adı da verilir.

Hz. Adem’den Hz. İsa’ya [aleyhimesselam] kadar gelen bütün peygamberlerin insanlara bildirmiş oldukları dinler, iman esaslarında birdi. Fakat bunlar sonradan bozuldular ve asıllarını kaybettiler. Yüce Allah en son ve en büyük peygamberi olan Hz. Muhammed’i [sallallahu aleyhi vesellem] bütün insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderdi.

Allah (celle celaluhu) onun aracılığı ile hak dinlerin en sonuncusu ve en mükemmeli olan İslam dinini kullarına ihsan etti. İşte bugün yeryüzünde hak din olarak kıyamete kadar yaşayacak olan yalnız İslam dinidir.

 

Hak Dinler

Akaid

Bir Yorum Bırak