Akaid

Kelime-i Şehadet 1

Kelime-i Şehadet 1
Kelime-i Şehadet 1

Şehadet sözcüğü “şahitlik etmek” anlamına gelir. “Kelime şehadet” ile “Kelime-i tevhid” yakın anlamlara sahip iki ifadedir. Aralarına sadece söyleniş bakımından fark vardır.

Kelime-i şehadet şöyle söylenir: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluh.

Manası: Ben kabul ve şahitlik ederimki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine ben şahitlik ederimki Muhammed (sav) Allah’ın kule ve elçisidir.”

Kelime-i şehadet getirmiş olan bir müslüman, Allah’ın emirlerini yapacağına, yasaklarından kacınacağına dair söz vermiş olur. Çünki kelime-i şehadeti söyleyen kimse Allah’ın varlığını, birliğini ve ancak kendisine ibadet edileceğini kabul eder. Sonra Hz. Muhammed’in (sav) Allah’ın kulu ve resulü olduğuna şehadet eder.

Kelime-i şehadeti söyleyerek yaptığımız sözleşmeye bütün mahlükat şahit oluyor. Şayet bu sözleşmeyi bozarsak, sözümüzden döndüğümüze şahit olan veya bu sözleşmeye aykırı hareket ettiğimize tanık olan yer yüzündeki gökyüzündeki her şey Allah’ın huzurunda aleyhimize şahitlik edecektir.

Müslüman olmak bilerek, isteyerek, benimseyerek inanmaktır. Bir kimse kalben inanmadığı halde diliyle kelime-i tevhidi veya kelime-i şehadeti söylese iman etmiş olmaz. İslam dininde yüce Allah’a, Meleklere Allah’ın kitaplarına, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere iman etmek esastır. Bunları bilip kabullenmek imanın temel şartıdır. Onun için, ”İmanın şartları altıdır” denilir. bunlar, inanılması zorunlu din ilkeleridir. Bunları doğrulamadıkça iman gerçekleşemez. Bunlardan herhangi birini inkar etmek -Allah korusun- insanı dinden çıkarır.

 

Kelime-i Şehadet 1

Akaid

Bir Yorum Bırak