Allah Dostları

İmam Muhammed el-Bakır

İmam Muhammed el-Bakır
İmam Muhammed el-Bakır

Üstün biri olduğu ve imamlığı konusunda âlimlerin fikir birliği vardir. Tabiindedir. Medine’nin fakihlerinden ve bu fakihlerin de imamidir. Ashaptan Hz. Câbir ve Hz. Enes’ten (radiyallahu anh) hadis dinlemiştir. Tabiinin büyüklerinden ibn Müseyyeb, ibn Hanefiyye ve başkalarından da hadis dinlemiştir.

Ebu ishak es-Sebii, Atâ b. Ebû Rebâh, Amr b. Dinâr, Zühri, Rebia,tabiinden diğerleri ve başka büyük imamlar kendisinden hadis rivayet etmişlerdir.

Buhâri ve Müslim de imam Muhammed el-Bâkir’dan hadis rivayet etmişler. Kendisine “el Bakır” (yaran-açan) ismi verilmesi şu nedenledir: … (sayfa 163)

İmam Muhammed el-Bakır Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İmam Muhammed el-Bakir Hazretleri (rahmetullahi aleyh) sözleri mana yolunu tutup,

irfan sahibi olmak isteyenlere söylenmiştir. Onlardan bazları şunlardır:

Şimşekler (manevi sarsıntı) imanlı olana da imansızlara da gelir. Ancak her durumunda yüce Allah’ı ananlara gelmez…(sayfa 163)

İmam Muhammed el-Bakır Hazretlerini Müjdelemesi

Peygamber Efemdimiz’in (sallallahu aleyhi vesselem) onun geleceğini müjdelemesi kendisine şeref olarak yeter.

İbnül Medini, Hz. Cabir’den şöyle bir rivayet nakleder:

İmam Muhammed el-Bakir küçüktü. Cabir ona şöyle dedi:

Resulullah’ın sana selâmı var.”  İmam Muhammed el-Bakir sordu:

“Bu nasıl oldu?” Câbir şöyle anlattı:

Bir gün, Resulullah’in huzurunda oturuyordum. Hz. Hüseyin onun kucağında idi. Onunla oynarken bana şöyle buyurdu:… (sayfa 167)

 Muhammed el Hazretleri’nin Doğumu ve vefatı

İmam Muhammed el-Bakır Medine-i Münevver’de 3 safer 57 (6 Aralık 676) salı günü doğdu. Dedesi Hz. Hüseyin şehid edildiğinde Muhammed El Bakır üç yaşındaydı

Annesi ise amcası Hz. Hasan’ın kızı Ümmü Abdullah idi.

İmam Muhammed el-Bakır 117 yıllının Rebiyülevvel (Mart 735), bir rivayete göre de Safer ayında vefat etti.

 

İmam Muhammed el-Bakir

Hadaiku’l-Verdiyye [Nakşi Şeyhleri],
Abdulmecid Hani, Semerkand Yayınları, S. 1

Bir Yorum Bırak