Ayın Kitabı

Diğer Faziletli Zikirler

Diğer Faziletli Zikirler
Diğer Faziletli Zikirler

Namaz tesbihatımızda geleneksel olarak Hz. Peygamber’e salavat getirdikten hemen sonra “sübhanallah” zikrine başlamadan evvel Ayetü’l-kürsi okuruz. Bunun sebebi ise, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) şu tavsiyesidir: “Her kim namazın arkasından Ayetü’l-kürsi’yi okursa onun ile cennet arasında sadece ölüm kalır. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah Teala ona kendi evi, komşunun evi ve etrafındaki evler hakkında güvence verir.

Bu zikirlerin dışında günümüzde her camimizde yapılmayan, fakat Allah dostlarının terketmediği ve bazı camilerde devam eden zikirler de vardır. Bunlardan en bilineni sabah namazı farzından hemen sonra yapılan “La illahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhi ve yümitü ve hüve ala külli şey’in kadir” zikridir. Bazı Kadiri meşayihi bu zikri cehren yaparken diğer tarikat erbabı sessiz yapmışlardır. Bu zikir hususunda Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

“Her kim sabah namazından sonra diz çökmüş olarak, konuşmadan önce on defa, ‘La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve ala külli şey’in kadir’ derse kendisine on sevap yazılır, on günahı silinir, on derece yükseltilir, o günün tamamında her şerden emin ve emniyette olur, şeytandan korunur ve o gün hiçbir günah ona ulaşarak amelini iptal etmez!”

“Allahümme ecirni mine’n-nar” (Allahım, bizi cehennemden koru) duası da bazı camilerimizde devam eden dua ve zikirlerdendir. Bu dua hemen hemen tüm evliya ve Salihlerin evradı arasında bulunur. Çünkü Resul-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Sabah namazından hemen sonra, insanlardan biriyle konuşmadan önce yedi kere, ‘Allahümme ecirni minne’n-nar’ de. Eğer sen bunu dediğin günde ölsen, Allah Teala sana ateşten kurtuluş beratını yazar. Akşam namazını kıldığını zaman insanlardan biriyle konuşmadan önce yine yedi kere, ‘Allahümme ecirni mine’n-nar’ de. Şayet sen bu gecede ölsen, Allah Teala sana ateşten kurtuluş beratını yazar.

Görüldüğü üzere namaz tesbihatı hem sünnet-i Seniyyeye uygundur hem de Fahri Kainat Efendimiz’in (s.a.v) müjdesiyle ahiret azığıdır. Nitekim sünnete adım adı uyan tasavvuf erbabı da namaz tesbihatına büyük ehemmiyet vermişlerdir. Hatta namaz tesbihatına ehemmiyet vermeyip sadece tekke evradına gayret gösterilmesini yanlış bulmuşlardır. Bu hususta büyükler örnek alınmalı, hem namaz tesbihatına devam edilmeli hem de diğer evrad, ezkar aksatılmadan yapılmılıdır. Bunlarla birlikte yaptığımız dua, zikir ve amellere güvenmeyip Allah’ın rahmeti umulmalıdır.

Gerçek hayatın ebedi ahiret hayatı olduğunu bilen biz Müslümanların her biri birbirinden kıymetli bu zikirlerden hangi sebeple olursa olsun mahrum olması, ahiretimiz adına büyük kayıp demektir.

Diğer Faziletli Zikirler

Ayın Kitabı

Bir Yorum Bırak