Fıkıh

Bir Kısım Dini Hükümler – 2

Bir Kısım Dini Hükümler - 2
Bir Kısım Dini Hükümler – 2

11. Ef’al-i Mükellefin (yükümlülerin işleri): Mükellef insanların yaptıkları işlerdir ki, farz, vacip, sünnet, müstehab, helal, mubah, mekruh, haram, sahih, fasid batıl gibi kısımlara ayrılır.

12. Farz: Yapılmasını din yönünden kesin şekilde gerekli olan herhangi bir görevdir. Farz, kat’i ve zanni diye ikiye ayrıldığı gibi, farz-ı ayın ve farz-ı kifaye olarak da kısımlara ayrılır.

13. Farz-ı Kat’i (kesin farz): Kesin olarak şer’i bir delil ya Kur’an’ın açık bir ayeti yahut peygamberimizin sağlam bir hadisi ile yapılması emredilen ve istenen görevdir. Namaz ve zekat gibi.

14. Farz-ı Zanni: Müctehidlerce kesin sayılan delile yakın bir derecede kuvvetli görülen ve böylece zanni bir delil ile sabit olan görevdir. Amel bakımından kesin farz kuvvetinde bulunur. Buna farz-ı Ameli (amel bakımından farz)da denir. Aynı zamanda böyle bir farza, delilinin zanni olmasından dolayı “vacip” adı da verilir. Buna farzı ameli, farz kısımlarının zayıfı, vacip kısımlarının da kuvvetli bulunmuş olur. Nitekim abdest almakta başa mutlak olarak meshetmek kesin bir farzdır. Fakat başın dört birini meshetmek ameli bir fazrdır.
15. Farz-ı Ayn: Yükümlü (mükellef) olan herkesin yapmak zorunda olduğu farzdır. Beş vakitte kılınan farzlar gibi…

16. Farz-ı Kifaye: Yükümlülerden bazılarının yapmaları ile diğerlerinden düşen ibadetlerdir. Cenmaze namazı gibi…

Farzların yapılmasında büyük sevaplar vardır. Özürsüz olarak yapılmamaları da, Allah’ın azabını gerektirir. Kifaye olan farzı Müslümanların bir kısmı yapmadığı taktirde, bundan haberi olan ve bunu yapmaya gücü yeten bütün müslümanlar Allah katında sorumlu olup günah işlemiş bulunurlar.

Kesin olan farzı inkar etmek küfür olur. Ameli olan bir farzı inkar bid’attir, günahı gerektirir. Bütün bunlar farzların hükmüdür. Farzın çoğulu feraizdir.

 

Bir Kısım Dini Hükümler – 2

Bir Yorum Bırak