Fıkıh

Bir Kısım Dini Hükümler – 6

Bir Kısım Dini Hükümler - 6
Bir Kısım Dini Hükümler – 6

31. Fasid: Kendi başına sahih ve meşru iken, gayri meşru bir şeye yakınlığı sebebiyle meşru olmaktan çıkan şeydir. İbadet konusunda batıl ile fasid aynı hükümdedir. Meşru olan bir işi bozan, hükümsüz kılan şeye de “müfsid” denir. Kasten yapılması azaba sebep ise de yanılarak yapılması azabı gerektirmez. Namaz içinde gülmek gibi. Gülmek aslında sahih olan namazı bozar.

32. Batıl: Rükünlerini veya şartlarını, büsbütün veya kısmen kendisinde toplamayan herhangi bir ibadet ve muameledir. Bir özür bulunmaksızın abdestsiz kılınan namaz gibi.

33. Taharet: Lugat manası “temizlik ve nezafet” demektir. Dini bir terim olarak taharet, pislik ve necasetten arınmış olmak veya hades (abdestsizlik) denilen şer’i bir engelin kalkması halidir. Temiz olan şeye “tahir”, temizleyici şeye de “tahur” veya “mutahhir” denir. Temizleme işine de “tathir” denir.

34. Taharet-i suğra (küçük temizlik): Abdestsizlik denilen hali gidermek için yapılan temizliktir. Abdest almak gibi.

35. Taharet-i kübra (büyük temizlik): Cünüplük ile hayız ve nifas denilen hallerden çıkmak için yapılan yıkanmadır ki ağıza ve burna su vermek şartı ile bütün vücut yıkanır. Buna “güsul, iğtisal, boy abdesti” de denir.

36. Hades: Bazı ibadetlerin yapılmasına şer’an engel olan ve hükmen necaset sayılan bir haldir. Hades-i asgar (küçük hades) ve hades-i ekber (büyük hades) kısımlarına ayrılır.

 

Bir Kısım Dini Hükümler – 6

Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen, Semerkand Yayınları, S. 71

Bir Yorum Bırak