Fıkıh

Müslümanlıkta’ta İbadetler, Taharetler

Müslümanlıkta’ta İbadetler, Taharetler
Müslümanlıkta’ta İbadetler, Taharetler

1. İslam dini, Allah Teala’ya ibadetten, itaat ve teslimiyetten ibaret en kutsal dindir. Bu kutsal din, yüce Allah’ı bilmek, O’na ibadet ve itaatte bulunmak için insaların yaratılmış olduklarını bildirmektedir.

Büyük İslam dini, insaları yükseltir, insanları melekler gibi temiz bir hayata kavuşturur, insanların ruhlarını manevi duygularla aydınlatır. Bütün kainatın yüce yaratıcısına kulluk ve ibadet görevinde bulunmalarını emreder.
İkramı bol ezeli yaratıcımızın manevi huzuruna kabul edilmek, insan için ne büyük bir nimet, ne büyük bir şereftir. İşte ibadet ve itaat insana bu nimet ve şerefi kazandırır.

Uyanık bir ruhun ferahlığı, sağlam düşünceli bir insanın kalben huzuru, gerçek bir neşeye ve bir mutluluğa kavuşması, ancak yüce Allah’a ibadet sayesinde elde edilir.

İbadet ve itaat zevkinden yoksun olanlar, kendi yaratılışlarındaki hikmetten habersiz olan zavallılardır.
Allah Teala’ya kulluk ve ibadette bulunmayanlar, borçlu oldukları şükür görevini terk etmiş, sonsuz ahiret hayatlarını tehlikeye düşürmüş mutsuz kimselerdir.

Hiç şüphe yok ki insanların mutluluk ve selameti, gerçek varlığı, Cenab-ı Hakk’a güzel niyet ve samimi bir kalp ile ibadet ve itaat etmekle kazanılmış olur. İbadetlerin bir kısmı da temizliğe ve paklığa bağlıdır.

2. Müslümanlık, temizliğe büyük bir önem vermiştir. Taharet, maddi ve manevi kirlerden arınmak demektir. Bir kısım ibadetlerin şartı, başlangıcı, anahtarıdır. Temizlik bulunmadıkça bu ibadetler yerine getirilemez. Temizlik bulunmadıkça insan yüce Allah’ın manevi huzuruna giremez. Nitekim bir hadis-i şerifte, “Temizlik imandandır” buyrulmuştur. [1]

Diğer bir Hadis-i Şerifte de, “Namazın anahtarı temizliktir” buyrulmuştur.[2]

Aynı zamanda temizik sağlık için yararlıdır. Rızkın çoğalmasına sebep olur. Nitekim bir Hadis-i Şerifte, “Temizliğe devam et ki rızkına genişlik verilsin” buyrulmuştur. [3]

Sonuç
Ehliyet ve yetki sahibi olan her insan birtakım ibadetlerle, temizliklerle din bakımından görevlidir. Bazı şeyleri yapmakla ve bazı şeyleri yapmamakla sorumlu tutulmuştur. Bunlara dair ilmihalimizde yeterince bilgi verilecektir. Ancak din kitaplarında, yazışmalarda ve konuşmalarda çokça tekrarlanan bazı deyimler vardır ki önce bunları bilmek gerekir. Ama önce bunların lugat ve terim manalarına yazacağız.

[1] Hadisin aslı “Temizlik imanın yarısıdır”; Müslim, Taharet, 1/454
[2] Ebu Davud, Taharet, 31/61
[3] Ali el-Müttaki, Kenzül-Ummal, 16/129 (nr. 44154)

 

Müslümanlıkta’ta İbadetler, Taharetler

Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen
Semerkand Yayınları, S. 65

Bir Yorum Bırak