Hadis

Allah Teala, Adaletli Olmayı İstiyor

Allah Teala, Adaletli Olmayı İstiyor
Allah Teala, Adaletli Olmayı İstiyor

9. Hadis: “hakim, hükmünde zulüm etmediği müddetçe Allah(ın yardımı) hakim ile beraberdir. Fakat zulümde bulundu mu, Allah ondan yardımını keser, ona şeytan musallat olur.”

Açıklama: Bu hadis-i şerif işaret ediyor ki, adalet dairesinde hüküm vermek en şerefli ve en faziletli amellerdendir. Çünkü bu haliyle hakim, Allah’a yakın olur. Fakat adalete uygun düşmeyen bir hüküm büyük bir günah olup sahibini hüsrana uğratır. Şeytanların vesvesesinden yakasını kurtaramaz.

Şüphesiz Allah Teala bir adil-i mutlaktır. Zulme asla razı olmaz. Zaten beşerin adaleti, ilahi adaletin bir zerresi konumundadır. Asıl ve değişmeyen adalet Cenab-ı Hakk’a mahsustur. Cenab-ı Hak, yaratılmışları pek latif ve mükemmel bir şekilde yaratmış, her zerreye bir düzen koymuş, her şeyi bir istikamete bir kabiliyete sabit kılmıştır. Bu sayede her şey kendisi için imkan dairesinde olan yüksek kabiliyetleri koruyabilecek konumdadır.

İşte kainatın her zerresinde görülen ilahi adalet elbette insanlık hakkında da en güzel şekilde tecelli etmektedir. Gerçek şu ki, bu dünyada bazen birtakım güzel hal sahibi, hak yolunda yürüyen kimseler bulunmaktadır. Bunlar görünüşte çok acınacak haldedirler. Layık oldukları nimetlere kavuşamadan söner giderler. Bilakis birtakım günahkarlar, alçak insanlar da vardır. Bunlar yaptıklarının cezasını görmeden rahat ve mutlu bir hayat yaşamaktadırlar. Fakat bu hal geçicidir; Cenab-ı Allah’ın gizli hikmetleri gereği böyledir. Allah Teala, kulların layık oldukları mükafat ve ödülleri bir hikmete binaen başka bir aleme, ahiret hayatına ertelemiştir.

Bununla beraber insanlık hakkında ilahi adaletin bu dünyada da daima tecelli ettiği görülmekte, bugün heva ve heveslerine düşkün olan insanlığın uğradığı musibetler, afetler, savaşlarbütün bu mutlak adaletin birer tecellisi değil midir?

Allah Teala’nın adaletine bakınız ki, karalarda, denizlerde ortaya çıkan birtakım felaketler ve musibetler bile insanlık hakkında bir çeşit İlahi lütuf sayılır. Çünkü Allah, asi kullarına, Ta ki onlar uyansınlar, yaptıklarından utansınlar, tövbe istiğfar ile Allah’ın yardımını hak etsinler.


Allah Teala, Adaletli Olmayı İstiyor

Hadis

Bir Yorum Bırak