Hadis

Ne Mutlu Nefsinin İsteklerini Dizginleyene

Ne Mutlu Nefsinin İsteklerini DizginleyeneNe Mutlu Nefsinin İsteklerini Dizginleyene

2. Hadis: “Senin en şiddetli düşmanın, iki tarafın arasında (yani iki yanının arasında, bedeninde) bulunan nefsindir.”

Açıklama:
İnsanda nefsi-i emmare denilen bir kuvvet vardır. Bu kuvvet terbiye edilip süslenmedikçe sahibi için en zararlı düşmandır. İnsan kendi nefsinden daha çok korkmalıdır. Nefsinin kötü isteklerine uymamalıdır. Nefsinin hoşuna giden şeyleri elde etmek için meşru olmayan davranışlardan uzak durmalıdır. Sonra ebedi felaketler kaçınılmaz olur.

Bilindiği gibi, insanların tabiatlarında –bir hikmete binaen- bir takım zararlı kuvvetler vardır. Bu kuvvetler insanı daima kötülüğe, meşru olmayan yollara sevk etmek ister. Birçok insan gaflete dalar ve ne için yaratıldığını, akıbetinin ne olacağını düşünmez. Yine hayati sorumluluklarının neler olduğunu hatırlarına getirmezler, ahiret için çalışmazlar ve değerli vakitlerini boş yere harcar dururlar.

“Ey pay bend-i damigeh-i kayd-ı nam ü nenk,
Takey heva-yi meşgale-i bi-direnk,
An ol gunuki ahir olur nev bahr-i ömr,
Berk-i hazane dönse gerek ruy-i lalerenk”

Anlamı:
“Ey nam ve şöhretin bağlı olduğu tuzağa aldanan ayak!
Ne zamana dek durup dinlenmeden boş şeylerle meşgul olmaya devam edeceksin?
Öyle bir gün gelir ki, yine ömür denizin son bulur.
Lale renkli çehren hazan vurmuş yaprağa döner.”

şeklindeki hazin nida, kulaklara çarpar durur da gafletteki insanlar yine uyanmazlar. Nihayet hayatlarının mumu söner de karanlık mezara girerler ve layık oldukları akıbete ererler.

Allah Teala cümlemizi gafletten ve nefs-i emmareye uymaktan muhafaza buyursun. (Amin.)

Ne Mutlu Nefsinin İsteklerini Dizginleyene

Hadis
Beşyüz Hadi-i Şerif, Ömer Nasuhi Bilmen
Semerkand Yayınları, S. 12

Bir Yorum Bırak