Mektuplar

İmam Mâlik b. Enes’in (rah.) Mektubu

İmam Mâlik b. Enes'in (rah.) Mektubu
İmam Mâlik b. Enes’in (rah.) Mektubu

Tam adı Ebû Abdullah Mâlik b. Enes b. Mâlik b. Ebû Âmir el-Asbahî el-Yemenî’dir.

Milâdî 712’de doğmuştur. Birkaç yıl önce ve sonrasını söyleyen kaynaklar da vardır. Ailesi Yemen’de yerleşmiş iken daha sorna Medin’ye yerleşmiştir. Dedesi Mâlik tâbiînden olup Hz.Ömer ve Ebû Hüreyre (radiallahu anhüma) gibi sahabilerden hadis rivayet etmiştir.

Zamanının büyük hadis âlimelerinden ders alan İmam Mâlik hazretleri, zamanının en büyük hadis alimi olmuş,çok büyük talebeler yetiştirmiştir. Özellikle Medine fıkhı konusunda ihtisas sahibi olmuş, mezhebi de bu şekilde alınmıştır.

İmam Mâlik, geçirdiği kısa süreli bir rahatsızlıtkan sonra 14 Rebiüllevvel 179 (7 Haziran 795) tarihinde Medine’de vefat etti, cenaze namazını medine valisi kıldırdı ve Bakî Mezarlığı’nda defnedildi.

-Yahya b. Yezîd hazretlerine göndermiştir.
-Nasihat için yazdığı mehtuba cevap olarak yazılmıştır.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla…

Mâlik b.Enes’ten Yahya b.Yezîd’e…

Selâm olsun sana.

Mektubun elime geçti, nasihat olarak kalbime yerleşti.Allah Teâlâ seni takva ile bezesin, nasihatinden dolayı sana hayırlar ihsan etsin. Allah’tan tevfik isterim, yüce Allah’tan gayri bir güç ve bir kudret sahibi de yoktur. Benim elenmiş buğday ekmeği yemem,ince elbiseler giymem, kapımda nöbetçiler bekletmem ve yumuşan döşeklerde uyumam meselesinde gelince… Evet, bunları yapıyor ve Allah’tan af diliyorum. Zira Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “De ki: Allah’ın kulları için çıkardığı ziyneti, temiz ve helal rızıkları kim haram etmiştir?” (A’râf 7/32).

Hiç şüphe yok ki ben bunları yapmamanın daha hayırlı olduğunu çok iyi biliyorum.Mektubunu bizden esirgeme, yazmaya devam et.Biz de size daima mektup göndermeye devam edeceğiz.

Vesselâm.

İmam Mâlik b. Enes’in (rah.) Mektubu

Mektuplar

Bir Yorum Bırak