Menkîbe

İlim ile Amel etmek

İlim ile Amel etmek

Duamız niçin kabul olmuyor?

Bir gün İbrahim b. Edhem’e (kuddise sırruhu),

– Dua ediyoruz ama neden kabul olmuyor, diye sorduklarında şu cevabı verdi:

– Şu sebepten dolayı duanız kabul olmuyor:

  • Cenab-ı Hakk’ı bilirsiniz, fakat emir ve yasaklarını yerine getirmezsiniz.
  • Hz. Peygamber’i (sallallahu aleyhi vesellem) bilirsiniz ama ona uymazsınız .
  • Kur’an’ı okursunuz ama onunla amel etmezsiniz.
  • Allah Teala’nın nimetlerini yersiniz ama şükretmezsiniz.
  • Cenneti bilirsiniz, ona talip olmazsınız.
  • Cehennem var dersiniz, ondan korkup sakınmazsınız.
  • Şeytanın size düşman olduğunu bilirsiiz ama siz ona düşman olmazsınız.
  • Ölüm var dersiniz, ancak onun için hazırlanmazsınız.
  • Anne baba ve ölülerinizi kendi ellerinizle kabre koyarsınız, fakat ibret almazsınız.
  • Kendi kusurlarınıaza bakmıyor, başkalarının kusurlarıyla uğraşıyorsunuz.

Peki, nasıl duanız kabul olsun?

Vaaz ile Sohbet Arasındaki Fark

Abdurrahman-ı Tahi hazretleri (kuddise sırruhu) şöyle buyurur:

“Vaaz ile sohbet arasında fark vardır. Sohbet cezbe ile meydana gelir. Cezbe ilahi muhabbetin yansımasıdır. Sohbete katılanlara feyiz ve rahmet gelir. Sohbet gönülden olur. Mürid eğer vahdet deryasında yüzüyorsa, bu yolun büyükleri ile irtibat halindedir demektir. Onu dinleyenler gönül dünyasından etkilenir. Çünkü sohbet eden kendi gönül dünyasını dışarıya verir. Ama vaaz böyle değildir. Vaaz eden kişi ile insanları irşad eden mürşidin sohbeti birbirinden çok farklıdır.

Sohbet eden mürşid-i kamil ise feyz deryasından istifade eder, Rabb’inin muradı neyse onu anlatır. Çünkü mürşid-i kamil nefsin hile ve oyunlarından kurtulmuştur. Halkın değil Cenab-ı Hakk’ın itibarına göre sohbet eder. Bu da manevi bir haldir. Onun sözleri cezbenin eseridir. Mürşid-i Kamil yaşadıklarını anlatır. Yapmadığı bir ameli yapın demez. Nefsine kabul ettiremediği davaranışları bir başkasına telkin etmez. Ama dünyevi ihtirasları olan kişilerin yaptığı vaaz böyle değildir. İnsanlara tesiri çok az olur. Bu düşüncelerimi mürşidim Gavs-ı Hizani hazretlerinede söyledim. Bana söyle dedi:

– Bu sözlerin doğrudur. Zira bu, dünyevi menfaatler peşinde koşan vaizlerle, kamil mürşidlerin farkını ortaya çıkarmış oluyor.”

 

İlim ile Amel etmek

Hal Dili, A. Suat Demirtaş
Hacegan Yayınları, S. 22

Bir Yorum Bırak