İlim

İlim
İlim, Amel, İhlas

Tasavvuf yolunun büyüklerinden İmamı Rabbani (kuddise sırruhu) şöyle der:

“Şeriatın (dini hükümler bütününün) üç kısmı vardır. Bunlar, ilîm amel ihlastır. İhlası tamamlamada tarikat ve hakikat şeriatın hizmetçisidir. Bu hakikatin kendisidir, fakat herkesin zihni idrak edemez.”

Dünyayı da Ahireti de İsteyen Yok mu?
Aleaddin Haznevi hazretleri, babası Ahmed Haznevi hazretlerinin (kuddise sırruhu) dini ilimleri öğrenmeye ve alime verdiği önemi şöyle anlatıyor:

“Ahmed Haznevi hazretlerinin nazarında yapılacak en önemli iş, îlim tahsil etmek için çaba göstermekti. Bize de daima îlim tahsilini tavsiye ve teşvik ederdi. Bizi îlim öğrenmekten alıkoymasın diye benim ve kardeşim İzzeddin’in başka işlerde hizmet etmemizi ömrümüz boyunca istemedi.

Çoğu kere işleri kendisi yapar, düzene koyar, ilim tahsilinde gevşekliğe yol açmasın diye bizim o işleri yapmamızı istemezdi, derdi ki:
Hazret (kuddise sırruhu) ilim tahsil etme konusunda şöyle demiştir:

“Dünyayı isteyen kimse ilîm okusun, ahireti isteyen ilîm okusun, her ikisini de isteyen yine ilîm okusun”

Sohbetlerinde ilmin ve alimin faziletinden çokça bahseder, etrafındaki alimleri de hem öğrenmeye hem öğretmeye teşvik ederdi. Ayrıca ilmin yayılması, öğretilmesi hususunda gevşeklik göstermeye sebep olacak işlerle meşgul olunmamasını tavsiye ederdi.”

 

İlim

Hal Dili, A. Suat Demirtaş,
Hacegan Yayınları, S. 9

Bir Yorum Bırak