Tasavvuf ve Tövbe

Tövbe Eden Kazanır

Tövbe Eden Kazanır
Tövbe Eden Kazanır

Rabbü’l-âlemin tövbe eden kullarına ne tür ikramlar ve ihsanlarda bulunur?

Birincisi Allah Teâlâ, insanların, tövbe eden kimseyi sevmelerini ister.

Evliya menkıbelerine bakıldığı zaman, başlangıçta nice günahlarla dolu oldukları halde, tövbelerinde sabit kaldıkları için bütün ümmet-i Muhammed ’in gönüllerinde taht kurmuş pek çok ulu zat görülür. Bunların her biri, gerçekten tövbekâr oldukları için de çok sevilirler.
İkincisi Allah Teâlâ, bu kullarından daima kendisine dua etmelerini ister, bir başkasından bir şey talep etmesini istemez.
Üçüncüsü Allah Teâlâ, bu kullarından, daha önce işlediği gü’ nahlardan ötürü, o kimsenin ayıplanmamasını temin eder.
Dördüncüsü de Allah Teâlâ, tövbekâr kuluna dört ikramda daha bulunur:

• O kimseyi günahlarından çıkarır. Hiç günah işlememiş hale getirir.
• Allah Teâlâ o kulunu sever.
• Şeytan o kula sataşamaz.
• Dünyadan ayrılmadan evvel onu korktuklarından emin kılar.

Onlara melekler gelir ve şöyle derler: “Korkmayın, mahzun olmayın Size vaad olunan cennetle sevinin.”

 

Tövbe Eden Kazanır

Tasavvuf ve Tövbe / Mehmet Ildırar
Semerkand Yayınları

Bir Yorum Bırak