Tefsir

Fatiha Sûresi, 4. Âyet Tefsiri

Fatiha Sûresi, 4. Âyet Tefsiri
Fatiha Sûresi, 4. Âyet Tefsiri

…Kimde yoktan var etme ve yaratıklara hayat verme kudreti varsa o, bütün kulların meliki, sultanı ve hakimidir. Bunun için yukarıdaki sıfatların peşinden yüce Allah şu ayeti zikretti:

O Allah din gününün malikidir.
(Fatiha, 4)

Yani Allah kulları arasında dilediği gibi hükmeder, tasarrufata bulunur. O’nun hükmünü kimse geri çeviremez, verdiğine de engel olamaz. O, bu dünyada da o dünyada da meliklerin meliki, sultanların sultanı, bütün sahiplerin asıl sahibidir.

Ahiretteki hesap gününün özellikle yüce Allah’ın melik (sahip ve hakim) sıfatıyla birlikte zikredilmesinin sebebi şudur:

O günde yüce Allah’ın gerçek melik ve sahip oluğunu herkese apaçık ve belli olacaktır. Allah Teala kullarının hesabını görmek için tecelli edecektir; hatta müminler unu gözleriyle göreceklerdir. Dünyada ise durum farklıdır. Burada Cenab-ı Hakk’ın tasarruf ve tecellilerini anncak kamil müminler anlayıp müşahede eder; diğer insanlar bundan gafildir. Bu sebepten cahillerin çoğu mülk iddiasında bulunmuş; mal, mül ve saltanatın kendisine ait olduğunu söylemiştir. Ahirette ise alim-cahil, avam-havas herkes, mülkün ve hükmün sadece Allah’a ait olduğunu görür ve bilir. Yüce Allah bu durumu ayet-i kerimede şöyle haber vermiştir:

“Onlara, ‘Bu gün mülk (hüküm ve saltanat) kimidir?’ diye sorulur. Tek olan ve kahhar olan (her şeyi hükmüne boyun eğdiren) Allah’ındır” (Mü’min 40/16).

 

Fatiha Sûresi, 4. Âyet Tefsiri

Bahru’l-Medid fi Tefsiri’l Kurani’l-Mecid, Cilt 1, Ibn Acibe el-Haseni (k.s), Semerkand Yayınları, S. 219

Bir Yorum Bırak